Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Många människor drabbas förr eller senare av nedsatta funktioner, genom sjukdom eller annat, som gör att man inte längre har förmågan att ta hand om sina pengar och andra angelägenheter. Då är det bra om man skrivit en framtidsfullmakt innan, då kan man ha utsett någon man litar på som ska sköta allt (istället för god man). Man kan också i fullmakten skriva in saker man vill ha gjorda. Vårt dokument innehåller olika mallar, förklaringar samt lagutdrag.
 

Viktigt att veta om framtidsfullmakter.

 

Förhandsvisning

Arvskifte

Arvskifte

En generell mall för arvskifte (arvsskifte) med upp till 20 dödsbodelägare (kan även användas till fler, men då får man fylla i i omgångar). Kan fyllas i på skärmen för utskrift till samtliga dödsbodelägare. Totalt 36 sidor. För “normala” arvskiften. Två sidor instruktioner och länk till lagtext. Titta gärna genom förhandsbilderna före köp. Utformad i samarbete med juridisk expertis på Handelshögskolan i Göteborg.

 

Förhandsvisning

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Bodelning vid äktenskapsskillnad

När man ansöker om äktenskapsskillnad måste också ett bodelningsavtal upprättas. Här finns blanketterna som behövs samt instruktioner och lagutdrag. Totalt 8 sidor.
Allt kan fyllas i på skärm – den interaktiva blanketten summerar också.
Utformad i samarbete med juridisk expertis på Handelshögskolan i Göteborg.

Förhandsvisning

Gåvobrev

Gåvobrev

Större gåvor bör dokumenteras för att undvika framtida tvister och annat. Gäller det fastighet mellan makar måste ett gåvobrev utfärdas och registreras hos Skatteverket.
Instruktioner medföljer. Kan fyllas i på skärm.
Utformad i samarbete med juridisk expertis på Handelshögskolan i Göteborg. Totalt 2 sidor.

 
 
 

Förhandsvisning

Bodelning vid upplöst samboförhållande

Bodelning vid upplöst samboförhållande

Har man bott tillsammans som sambos och flyttar isär, då är det dags att dela på bostad och bohag som skaffats under sambotiden (såvida man inte upprättat ett Samboavtal,
se ovan). Här finns blanketterna som behövs plus instruktioner.
Utformad i samarbete med juridisk expertis på Handelshögskolan i Göteborg. Totalt 6 sidor.
 
 

Förhandsvisning

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap

Här finns blankett för anmälan om bodelning till Skatteverket samt blanketter för själva bodelningsavtalet.
Utformad i samarbete med juridisk expertis på Handelshögskolan i Göteborg.
Totalt 7 sidor. Allt kan fyllas i på skärm – den interaktiva blanketten summerar också.

 

 

 

Förhandsvisning

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Alla som är gifta, eller tänker gifta sig, borde fundera på äktenskapsförord. I detta pdf-dokument finns de fyra vanligaste avtalsformuleringarna:
1. All egendom ska bli enskild.
2. Ena partens egendom ska bli enskild
3. Egendom förvärvad före äktenskapet ska vara enskild
4. Egendom förvärvad före äktenskapet ska vara enskild men avkastningen blir giftorättsgods.Samt ett blankt förord där man själv kan fylla i vad som ska hända med det man
äger.Totalt 6 sidor.

Förhandsvisning