Samboavtal

Samboavtal

Ett avtal som upphäver 2003 års lag om bodelning mellan sammanboende. Används t ex när den ena parten vill försäkra sig om äganderätten till inventarier han/hon köper.
Blanketten kan fyllas i på skärmen för utskrift och undertecknande.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.