Testamente 3 – arvet ska vara enskild egendom

Testamente 3 – arvet ska vara enskild egendom

Tänkt för makar som vill att kvarlåtenskapen ska vara arvingarnas enskilda egendom och inte giftorättsgods. Ändrar alltså inte vem som ärver utan vad som händer vid arvingens
ev skilsmässa. Mycket efterfrågad.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.