Testamente 4 – arvet ska vara enskild egendom

Testamente 4 – arvet ska vara enskild egendom

Tänkt för ensamstående som vill att kvarlåtenskapen ska vara arvingarnas enskilda egendom. Alltså samma som ovanstående men för ensamstående.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.