Utträde ur Svenska Kyrkan

Utträde ur Svenska kyrkan

Med den här blanketten anmäler du utträde ur Svenska kyrkan. Den kan fyllas i på skärmen men måste undertecknas. Instruktioner medföljer.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.