Inträde i Svenska Kyrkan

Inträde i Svenska Kyrkan

Med den här blanketten kan du ansöka om medlemskap i Svenska kyrkan. Även du som tidigare lämnat kyrkan kan använda den för återinträde. Den kan fyllas i på skärmen men måste undertecknas.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.