Ritalmanacka 2025

Ritalmanacka 2025

Här kan barnen rita en passande bild för varje månad. Eller om någon vuxen är lika duktig. Ett blad per månad – halva bladet är rityta – andra halvan är almanacka. 12 sidor.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.