Millimeterpapper

Millimeterpapper

På begäran – ett millimeterpapper för dig som för dig som vill göra ritningar, handarbeten med precision eller kanske planera en inredning eller en trädgård.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.