Förstahandskontrakt lägenhet

Förstahandskontrakt lägenhet

För dig som hyr ut lägenheter i näringsverksamhet. Den här blanketten kan fyllas i på skärmen för utskrift i flera exemplar för underskrift.
Utformad i samarbete med juridisk expertis på Handelshögskolan i Göteborg.
Totalt 4 sidor.

 

 

 

Förhandsvisning
Bookmark the permalink.

Comments are closed.