Avsägande av besittningsskydd

Avsägande av besittningsskydd

Här kan hyresvärd och hyresgäst komma överens om att Hyreslagens skydd för hyresgäster inte ska gälla. Till exempel om du inte vill förlora ditt förstahandskontrakt när du hyr
ut i mer än två år. Lagtext medföljer (sid 2).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.