Utbildning...

... är mitt företags huvudsakliga sysselsättning och inkomstkälla.

Jag har f n ett 40-procentigt förordnande som redigeringslärare på Journalisthögskolan, men erbjuder vid sidan av detta företagsutbildningar samt föreläsningar och kurser inom högskolan och KY.

Jag utbildar bl a inom:

  • Grafiska programvaror (bl a Illustrator, Photoshop och InDesign - grundnivå, avancerad nivå samt anpassade kurser)
  • Journalistik (bl a tidningsredigering, research, nyhetsgrafik)
  • Internkommunikation (målgrupper, medieval, strategi och planering, intranätsdesign)
  • Informationsarkitektur (databasdesign och funktionalitet, sökmetoder, användarvänlighet)
  • Research (källkritik, databaser på webben, digitala enkätverktyg, intervjuteknik).


Klass Ide04 - den sista klassen jag hade inom KY-utbildningen Informationsdesign.

 

Exempel på kurser:

1. Programvaror

Photoshop grund
Photoshop avancerad
Photoshop Prepress 1 & 2
Photoshop webb
Photoshop för grafiska formgivare

Illustrator grund
Illustrator avancerad
Illustrator Prepress 1 & 2
Illustrator för designers
Illustrator/nyhetsgrafik
Illustrator för illustratörer

InDesign grund & avancerad

CS3 - texteffekter

Filemaker alla nivåer

2. Journalistik

Tidningsredigering
Tidningsformgivning & mallar
Nyhetsgrafik
Research (dataresearch och konventionell)
Webbpublicering

3. Övrigt

Informationshantering
Databasdesign
Intranätdesign (inkl research o målgruppsanalys)
Målgruppsanalys

Är det bra då? Tja, här är en sammanställning av Eriks Eliassons kursutvärderingar 2006-2007:

2006 -109 svarande:

2007 - 107 svarande:

"Utbildningen har varit mycket intressant och givande"
Skala 1-6
Medelbetyg 5,5
"Lärarens kunskaper och färdigheter är mycket goda"
Skala 1-6 Medelbetyg 5,8
"Lärarens pedagogiska förmåga är mycket god"
Skala 1-6
Medelbetyg 5,7
"Utbildningen har varit mycket intressant och givande"
Skala 1-6
Medelbetyg 5,5
"Lärarens kunskaper och färdigheter är mycket goda"
Skala 1-6 Medelbetyg 5,8
"Lärarens pedagogiska förmåga är mycket god"
Skala 1-6
Medelbetyg 5,8

Några av mina utbildningskunder:

Journalisthögskolan vid Göteborgs universitet
Ljud & Bildskolan, Varberg
Academedia/Eductus, Göteborg och Malmö
Grafiska Fackföreningen, Stockholm
Grafiska Utbildningsfonden, Stockholm
Högskolan i Halmstad
Länsmuseet i Varberg
Gleerups utbildning

 

 

 

Är du intresserad av utbildning så ring eller skicka ett mail:

Erik Eliasson Utbildning & Publicering
031-338 11 08 / 0707 57 17 10

info@eeutbildning.se